MGRT logo ESRR logo
Upravljanje s podatki množic

Kumuluz Crowdsensing

Raziskovanje novih tehnologij in razvoj platforme za spremljanje in upravljanje s podatki množic

Trajanje projekta feb 2018 - jan 2020

Operacija Kumuluz Crowdsensing je bila izbrana na Javnem razpisu za "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2", ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - EU ESRR.

Platforma za zbiranje podatkov in zaznavanje potreb množic v okoljih pametnih mest in skupnosti

Podatki množic (ang. »crowd-sensing«) so podatki iz različnih naprav (mobilni telefoni, tablice, pametne ure, IoT naprave in senzorji, pametna prometna infrastruktura, senzorji pametnih stavb itd.), ki se zbirajo in procesirajo za skupno dobro.

Cilj projekta je lansiranje platforme, ki bo na ustrezen način:

 1. zbirala, shranjevala, obdelovala, anonimizirala in ščitila podatke množic,
 2. zbrane podatke množic izpostavljala različnim ciljnim skupinam skozi preproste, prilagojene programske vmesnike (API), ki jih bodo lahko uporabljali različni deležniki.

Projekt želi demonstrirati uporabnost orodij za upravljanje podatkov množic različnim deležnikom zainteresiranim za razvoj inovativnih rešitev pametnih mest in skupnosti, npr. preprostih mobilnih ali spletnih aplikacij, zapletenih sistemov krmiljenja pametnih stavb, prometa, javne signalizacije, itd.

 • slika
  test

  Personalizacija

  Razvoj orodja za izbrano targetiranje uporabniških kohort in ustvarjanje vleka na platformo.
 • slika
  test

  Tehnologije bločnih verig

  Uporaba prebojne tehnologije za zagotavljanje verodostojnosti podatkov.
 • slika
  test

  Uporabniška izkušnja

  Komponente za preprosto komunikacijo z uporabniki platforme.
 • slika
  test

  Matematično modeliranje

  Optimizirani matematični algoritmi za anonimizirano shranjevanje in deljenje podatkov o uporabnikih.

Uspešna izvedba Kumuluz Crowdsensing bo omogočala in poenostavila razvoj inovativnih rešitev za pametna mesta in skupnosti ter manjšim ekipam in posameznikom omogočila, da razvijejo vplivnejše rešitve.

Glavni izziv pri razvoju storitve Kumuluz Crowdsensing je zagotavljanje najvišjega nivoja varnosti in zasebnosti pri zbiranju podatkov. To bomo storili z:

 • varnim in zaupnim shranjevanjem zbranih podatkov z uporabo tehnologije blockchain,
 • specializiranimi algoritmi za anonimizacijo podatkov,
 • implementacijo platforme z uporabo mikrostoritev, cloud-native arhitekture in DevOps.

Cilji in kazalniki projekta

Cilj 1: Število izpostavljenih programskih vmesnikov API za podatke množic: 3 (stanje pred operacijo: 1)

Cilj 2: Razvit sklop mikrostoritev za shranjevanje podatkov množic v blockchain in upravljanje pametnih pogodb: 1 (stanje pred operacijo: 0)

Cilj 3: Število izdelanih integracijskih adapterjev za pridobivanje crowd-sensing podatkov iz različnih sistemov: 7 (stanje pred operacijo: 3)

Partnerji

 • Sunesis, inovativne tehnologije in storitve, d.o.o., vodilni partner (dr. Eva Zupančič)
 • Abelium d.o.o., raziskave in razvoj, PE Zagorje ob Savi (dr. Boris Horvat)

Podobni projekti

 • eC2EU - Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja
 • KKIPP - 4PR - Orodje za ustvarjanje inteligentnih digitalnih tehnoloških platform

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrat pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

 • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
 • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
 • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.