MGRT logo ESRR logo SPIRIT logo
Orodje za ustvarjanje inteligentnih digitalnih tehnoloških platform (4PR)

KKIPP - 4PR

Orodje za ustvarjanje inteligentnih digitalnih tehnoloških platform

Trajanje projekta jun 2017 - dec 2018

Operacija 4PR je bila izbrana na Javnem razpisu »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ (KKIPP)«, ki ga je razpisala SPIRIT Slovenija, javna agencija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Orodje za ustvarjanje inteligentnih digitalnih tehnoloških platform - 4PR

Četrto industrijsko revolucijo (t.i. Industry 4.0), kateri smo priča, odlikuje pametno mreženje produktov, logistike in potrošnikov, kar povzroča preobrazbo obstoječih, tradicionalnih poslovnih modelov.

Najkorenitejšo spremembo predstavlja transformacija linearnih verig vrednosti v ekosisteme. Poslovni model upravljavca ekosistema označujemo s terminom “platforma”.

Disruptivne platforme, kot so Uber, Airbnb, Pinterest, Etsy ipd., kažejo, kakšen potencial ima digitalna preobrazba storitev in ekonomije obsega.

Namen projekta 4PR je razvoj orodja za digitalno preobrazbo in validacija poslovnega modela, ki sledi digitalni preobrazbi.

Z orodjem želimo olajšati vzpostavitev digitalnih platform, ki preobrazijo tradicionalne linearne vrednostne verige v skalabilne, oblačne, omrežne ekosisteme in s tem zmanjšajo število vmesnih členov pri izmenjavi storitev ali resursov.

Cilji in kazalniki projekta

Cilj 1: Vzpostavljena informacijska infrastruktura za digitalno tehnološko platformo: Delujoča informacijska infrastruktura, ki je potrebna za delovanje digitalne tehnološke platforme.

Cilj 2: Vzpostavljen laboratorij za področje kognitivnih tehnologij: Število članov laboratorija, ki so osvojili in aplicirali znanja kognitivnih tehnologij.

Cilj 3: Razvoj kompentenc za analizo in predikcijo v dinamičnih omrežjih: Razvito orodje za analizo in predikcijo v dinamičnih omrežjih na podlagi pridobljenih kompetenc.

Partnerji

  • Abelium d.o.o., raziskave in razvoj (dr. Boris Horvat)

Podobni projekti

  • ACE.Trade - Ustvarili smo idealno mobilno aplikacijo za vse, ki želijo storiti prve korake v kriptosvetu. Naša kripto denarnica je varna, skladna z EU predpisi in uporablja novincu prijazno terminologijo.
  • PLASMA - Razvoj platforme za upravljanje premoženja nad bločnimi verigami

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrati pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

  • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
  • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
  • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.