MGRT logo ESRR logo
API ekosistem za pametna mesta in skupnosti

KumuluzAPI

Vzpostavitev ekosistema API vmesnikov pametnih mest in skupnosti

Trajanje projekta jul 2020 - jun 2022

Operacija Kumuluz API je bila izbrana na Javnem razpisu za "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2", ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - MGRT.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - EU ESRR.

V inovativni ekonomiji pametnih skupnosti igrajo APIji ključno vlogo povezovalnega člena, ki omogoča ustvarjanje novih (digitalnih) vrednostnih verig, integracije med partnerji in nove načine uporabe.

Raziskava in razvoj komponent ekosistema API vmesnikov

Kumuluz API je raziskovalni in razvojni projekt tekom katerega smo razvili inovativno rešitve za vzpostavitev ekosistema API vmesnikov pametnih mest in skupnosti.

Ekosistem API vmesnikov omogoča izpostavitev ključnih podatkov in funkcionalnosti različnih segmentov pametnih mest, vključno s prometnimi podatki, javnimi prevozi, komunalnimi storitvami, zdravstvenimi storitvami, turističnimi podatki, itd.

Pametna mesta lahko uporabijo lastne ali standardizirane opisov APIjev, v vsakem primeru pa potrebujejo platformo, ki bo te APIje poganjala, jih izpostavljala uporabnikom oz. aplikacijam na enoten način ter v zaledju povezovala sisteme posameznih ponudnikov.

Projekt KumuluzAPI naslavlja eksperimentalni razvoj inovativnih gradnikov za vzpostavitev ekosistema APIji v okolju pametnih mest in skupnosti.

Cilji in kazalniki projekta

Cilj 1: Število razvitih vzorčnih city-native APIjev, ki omogočajo kontekstno delovanje: 5 (stanje pred operacijo: 0)

Cilj 2: Razvoj prilagojenega smart-city API prehoda s podporo IoT: 1 (stanje pred operacijo: 0)

Cilj 3: Število različnih modelov za monetizacijo uporabe APIjev v okoljih pametnih mest in skupnosti: 3 (stanje pred operacijo: 1)

Razvojna skupina

  • Sunesis, inovativne tehnologije in storitve, d.o.o., vodilni partner (dr. Eva Zupančič)
  • Abelium d.o.o., raziskave in razvoj (dr. Boris Horvat)

Podobni projekti

  • Kumuluz Crowdsensing - Raziskovanje novih tehnologij in razvoj platforme za spremljanje in upravljanje s podatki množic
  • KKIPP - 4PR - Orodje za ustvarjanje inteligentnih digitalnih tehnoloških platform

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrati pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

  • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
  • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
  • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.