ARRS logo
Infrastrukturni program I0-0047

Infrastrukturni program I0-0047

Nadgradnja storitev, nudenje podpore in vzdrževanje znanstvene infrastrukture

Trajanje projekta maj 2015 - dec 2021

Infrastrukturni program ter doseženi rezultati so nastali v okviru raziskovalne dejavnosti, financirane po pogodbah "1000-13-2975" ter "1000-14-2975", pri čemer je sredstva za njegovo izvajanje zagotovila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Infrastrukturna dejavnost podjetja Abelium d.o.o.

Z vzpostavitvijo infrastrukturnega programa v podjetju nameravamo doseči sledeče cilje:

 1. Nadgradnjo storitev, nudenje podpore in vzdrževanje infrastrukture centralne knjižnice o grafih z ambicijami postati najpomembnejša spletna Enciklopedija (knjižnica) grafov in drugih kombinatoričnih struktur, po vzoru Sloanove enciklopedije zaporedij.

 2. Omogočati dostop do orodja net.Plexor raziskovalni sferi ter izvajati aktualne nadgradnje tega orodja in nuditi podporo skupnosti uporabnikov.

 3. Nuditi celovito infrastrukturo in strokovna znanja za gostovanje spletnih znanstvenih revij in vodenje znanstvenih in strokovnih konferenc.

 4. Omogočati dostop do orodja ADMflow za vizualizacijo in analizo tokov s pomočjo slik iz visokofrekvenčnih kamer, izvajanje nadgradenj in nudenje podpore skupnosti uporabnikom.

Realizacija programa

Sklop 1: Enciklopedija grafov

2015

 • Uredniški sistem.
 • Sistem za citiranje.
 • Vmesnik, ki generira predstavitev grafa v obliki seznama sosedov na zahtevo.
 • 8 novih zbirk grafov: arc-tranzitivni tetravalentni grafi, regularni grafi, drevesa, vozliščno tranzitivni kubični grafi, kubični grafi, visoko neregularni grafi, snarki ter močno regularni grafi.

2016

 • Vnosni sistem za omrežja.
 • 46 novih omrežij z opisi posameznih omrežij.
 • Vnos virov o omrežjih in formatov omrežij.
 • 12 novih lastnosti omrežij (dinamičnost, usmerjenost, uteženost itd.).

2017

 • 6 novih zbirk grafov: povezavno in vozliščno kritični grafi, ravninski grafi, maksimalni grafi brez trikotnikov, fulereni ter grafi razreda 2.
 • 160 novih omrežij z opisi posameznih omrežij.

2018

 • 8 novih zbirk grafov: 2-ločno-tranzitivni grafi, Hipohamiltonski grafi, Hipohamiltonski snarki, kubični hipohamiltonski grafi, Eulerjevi grafi, popolni grafi, tetivni grafi ter sebi-komplementarni grafi.
 • 2 novi zbirki omrežij: 1000 najbolj popularnih filmov IMDb ter statistični podatki o državah Politika zasebnosti v skladu z GDPR.

2019

 • 6 novih zbirk grafov: ločno-tranzitivni grafi, kografi (oziroma komplementarno reducibilni grafi), povezavno 4-kritični grafi ter tri družine Ramsey-jevih grafov – (3,4)-grafi, (3,5)-grafi ter (3,6)-grafi.
 • posodobitev zbirke omrežij Kriptovalut.

2020

 • 4 nove zbirke grafov: povezavno-tranzitivni grafi, homeomorfno nereducibilna drevesa, štirivalentni oz. 4-regularni grafi ter enolično hamiltonski grafi.
 • posodobitev zbirke omrežij Kriptovalut.

Sklop 2: net.Plexor

2015

 • Analiza dvovrstnih omrežij.
 • Analiza prevozov na letališča.

2016

 • Priprava vizualizacije 46 omrežij.

2017

 • Priprava vizualizacije 32 omrežij.
 • Analiza gozdno-lesnega omrežja.

2018

 • Priprava vizualizacije 42 omrežij.

2019

 • Priprava vizualizacije 12 omrežij.

2020

 • Priprava vizualizacije 14 omrežij.
 • Novi algoritmi.

Sklop 3: Podpora znanstvenim revijam in organizaciji konferenc

 • Neprestana podpora izvedbi znanstvenih konferenc.
 • neprestana podpora izdajam znanstvenih revij.
 • 2015: Nova vstopna stran za ACSi v sistemu za upravljanje vsebin (CMS).
 • 2016: Priprava strani za gostovanje 8. Evropskega kongresa matematikov.
 • 2017: Infrastrukturna podpora podpora novi reviji "The Art of Discrete and Applied Mathematics".
 • 2018: Infrastrukturna podpora gostovanju kemijskega slovarja.
 • 2019: Podpora izvedbi 8th European Congress of Mathematics.
 • 2020: Podpora izvedbi 8th European Congress of Mathematics.

Sklop 4. ADMflow

2015

 • Analiza kavitacijske erozije.
 • Analiza aerodinamskih razmer na modelu vetrovnika Nordijskega centra Planica.

2016

 • Analiza tlačnih-kavitacijskih razmer pri odstranjevanju vodnega kamna.
 • Merilna metoda za brezkontaktno in simultano merjenje hitrostnih in tlačnih razmer v kavitirajočih tokovih.
 • Uporaba v študijske namene na Fakulteti za strojništvo, UL.

2017

 • Validacija programa na področju spremljanja turbulentnih karakteristik v dinamiki tekočin.

2018

 • Validacija programa pri analizi 3D tiska kovin.

2019

 • Analiza dinamike perila v vrtečem bobnu sušilnega stroja.

2020

 • Nadaljevanje analize dinamike perila v vrtečem bobnu sušilnega stroja.

Programska skupina

Podobni projekti

 • Programska skupina P1-0294 - Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrat pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

 • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
 • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
 • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.