ARRS logo
Programska skupina ARRS P1-0294

ARRS P1-0294

Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju

Trajanje projekta jan 2015 – dec 2025

Raziskovalni program in doseženi rezultati so nastali v okviru raziskovalne dejavnosti podprte s sredstvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Uporabne računsko intenzivne metode

V matematičnem modeliranju, znanstvenem računanju in analizi podatkov se vedno bolj srečujemo z velikimi podatkovji in visokimi zahtevami po računskih zmogljivostih.

Raziskujemo in objavljamo probleme na preseku računalništva in matematike z visokimi zahtevami po računskih zmogljivostih.

Naslavljanje teh izzivov zahteva raziskave in razvoj novih metod ter algoritmov, tako da bodo dejansko uporabni za reševanje velikih računskih problemov na današnjih računalnikih.

Raziskovalne aktivnosti in cilji pokrivajo več podpodročij, katerih skupna tema so računsko intenzivne metode pri reševanju problemov, formuliranju hipotez in izvajanju analiz v številnih problemskih domenah, od čisto matematičnih, do naravoslovnih in družboslovnih.

V okviru projekta bo Abelium razvijal programsko opremo in vzpostavljal javno dostopne podatkovne zbirke, prav tako pa bomo uporabili in priredili obstoječe tehnologije pri reševanju računsko zahtevnih nalog.

Tematska področja

Raziskovalna skupina se osredotoča na naslednja tematska področja:

 • reprezentacije grafov, zemljevidi, konfiguracije in incidenčne strukture,
 • podatkovne baze visoko simetričnih kombinatoričnih objektov,
 • analiza velikih podatkovij in omrežij,
 • teoretično računalništvo,
 • numerična analiza in algebra,
 • kombinatorika,
 • aplikacije v kemiji, sintetični biologiji,
 • aplikacije v gospodarstvu.

Programska skupina

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (dr. Primož Potočnik, nosilec)
 • Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič
 • Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
 • Abelium d.o.o., raziskave in razvoj

Seznam članov programske skupine.

Podobni projekti

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrat pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

 • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
 • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
 • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.