ARRS logo
Izboljšanje procesa razvlaknjevanja mineralne volne - Z7-8271

ARRS Z7-8271

Izboljšanje procesa razvlaknjevanja mineralne volne

Trajanje projekta maj 2017 - apr 2019

Podoktorski raziskovalni projekt dr. B. Bizjana ter doseženi rezultati so nastali v okviru raziskovalnih dejavnosti podjetja, pri čemer je sredstva za njegovo izvajanje zagotovila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Razvoj izolacijskih materialov iz mineralne volne kot končnih produktov

Izolacijski materiali imajo zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju zdravega bivalnega in delovnega okolja, saj pripomorejo k temperaturnemu udobju in znižanju ravni zvočnega onesnaženja. Obenem je zadostna toplotna izolacija bistvena za znižanje porabe energije za ogrevanje in hlajenje, kar je eden od temeljnih pogojev za trajnostno gradnjo.

Tekom projekta smo razvili algoritme za napovedovanje in nadzorovanje kvalitete mineralne volne ter prisotnosti neželenih pojavov, ki poslabšajo kvaliteto končnih izdelkov ali povečujejo njihovo ceno.

Rezultati raziskave so bili uporabljeni pri modifikaciji tehnološkega procesa razvlaknjenja na centrifugah in se vključujejo v nove tehnološke rešitve v proizvodnji kamene in steklene volne na svetovni ravni.

Obenem smo s projektom dosegli znižanje porabe energije in vhodnih surovin v procesu razvlaknjevanja.

Cilji projekta

  • Cilj 1: Zasnova in izdelava modelne linije za proizvodnjo vlaken
  • Cilj 2: Modeliranje nastanka vlaken mineralne volne
  • Cilj 3: Modeliranje pnevmatskega transporta vlaken v toku odpiha in omočenja z vezivom
  • Cilj 4: Oblikovanje primarne plasti mineralne volne z usedanjem vlaken na rešetko zbiralne komore
  • Cilj 5: Pilotno testiranje rezultatov v industriji

Razvojna skupina

  • dr. Benjamin Bizjan (Abelium d.o.o., nosilec)

Podobni projekti

  • CryoCav - Eksperimenti in simulacije na kavitaciji in kavitacijski eroziji v kriogenskih tekočinah

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrati pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

  • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
  • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
  • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.