arrs logo
Matematično modeliranje in informatizacija L5-4282

ARRS L5-4282

Matematično modeliranje in informatizacija procesov logističnega sistema poštnih storitev

Trajanje projekta jul 2011 - jun 2013

Aplikativni raziskovalni projekt je bil odobren na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 – razpis v letu 2010, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Matematično modeliranje in informatizacija procesov logističnega sistema poštnih storitev

Podjetje Nigrad d.d. izvaja javno službo na področju vzdrževanja cest, javne razsvetljave, komunale itd. Pri svojem delu že zbira sprotne podatke o logističnih in vzdrževalnih storitvah. Da bi to izvajali bolj sistematično in prešli na višji nivo, pa so potrebne napredne matematične analitične metode in algoritmi, s pomočjo katerih lahko iz podatkov pridobivamo informacije z dodano vrednostjo.

V projektu smo se s pomočjo interdisciplinarne ekipe znanstvenikov iz področij ekonomije, matematike, in računalništva lotili izgradnje prototipa zmogljivega informacijskega sistema, ki bo:

 • ocenil ekonomsko vrednost podatkovij in iz njih izpeljanih storitev,
 • uporabljal napredne mobilne tehnologije za ustrezni zajem in shranjevanjem podatkov,
 • uporabljal zmogljiva analitična in optimizacijska orodja, prilagojena problemom na danih podatkih, in
 • omogočal vpeljavo novih storitev.

Vse z namenom izboljšave poslovanja podjetja Nigrad, da bodo lahko zagotavljali bolj učinkovito, okolju prijazno in kvalitetnejšo javno službo.

Sistem je bil preizkušen v realnem okolju podjetja, s ciljem, da bo mogoče nekatere storitve ponuditi tudi drugim uporabnikom: ljudem, podjetjem, javnim inštitucijam itd.

Projektna skupina

 • Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, nosilna organizacija
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management
 • Abelium d.o.o., raziskave in razvoj
 • NIGRAD javno komunalno podjetje d. d.

Podobni projekti

 • GoOpti - Digitalna preobrazba transportnega podjetja v tržnico prevozov v oblaku, ki temelji na naprednih algoritmih. To je trajnostna rešitev, ki jo imajo radi končni kupci, kar kaže 93-odstotna stopnja zadovoljstva.
 • ARRS L7-5554 - LIaaS - Razvoj modelov za inteligentno upravljanje cestnih transportov

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrat pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

 • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
 • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
 • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.