arrs logo
Razvoj modelov - L7-5554

ARRS L7-5554

LIaaS - Razvoj modelov za inteligentno upravljanje cestnih transportov

Trajanje projekta avg 2013 - jul 2016

Aplikativni raziskovalni projekt je bil odobren na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 -­ razpis v letu 2011, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Razvoj modelov za inteligentno upravljanje cestnih transportov

V okviru aplikativnega raziskovalnega projekta raziskujemo teorijo, tehnologije, primere dobrih praks in možnosti za postavitev sodobno zasnovane inteligentne logistične informacijske platforme v oblaku.

Preko razvoja izbranih logističnih problemov želimo vzpostaviti prototip moderne, varne, zanesljive, fleksibilne in skalabilne platformne rešitve v računalniškem oblaku, ki bo predstavljala osnovo za izgradnjo novih obogatenih storitev v pametnih logističnih mrežah po modelu logistična infrastruktura kot storitev - LiaaS.

Glavni cilji projekta

V projektu se osredotočamo na dva ključna ciljna sklopa:

 1. Segmentacija uporabnikov in delov prometnega omrežja glede na različne kriterije za potrebe določanja ciljnih skupin v različnih kontekstih.
 2. Optimiranje uporabe omrežja glede na različne omejitve in predznanja o dogajanju v omrežju v podobnem kontekstu.

Pri projektu smo se ukvarjali z vprašanji obdelave velikih količin podatkov, anonimizacije, varnosti in obogatitve kombinacije zbranih ter javno dostopnih podatkovnih zbirk. Na osnovi identificiranih in definiranih ključnih primerov uporabe smo raziskovali in izvajali optimizacijske in vizualizacijske algoritme za analizo velikih količin podatkov, in jih implementirali v delujoče gradnike platforme LIaaS.

Za naslavljanje teh sklopov je bilo potrebno identificirati in razviti modele ustreznih kazalnikov in predikcijskih metod za spremljanje prometnih tokov specifičnih prometnih skupin.

Identificirani primeri uporabe

Raziskovanje je potekalp na področjih uporabne matematike, logistike, računalništva v oblaku, matematičnega modeliranja, razvoja optimizacijskih algoritmov, strojnega učenja, predikcije, analize in vizualizacije podatkov, velikih omrežij in podatkovja, lokacijskih storitev in orodji za upravljanje z geolokacijskimi podatki (2D GIS) ter mobilnimi tehnologijami.

 • Občinski vzdrževalci cest: sledenje, usmerjanje, optimiranje poti, izjemne situacije, nadgrajevanje baze omrežja;
 • Zavezanci za ravnanje z odpadno embalažo: informatizacija zbiranja odpadkov, optimizacija razvozov, podpora odločanju o načinu pobiranja odpadkov;
 • Obračunavanje uporabnine cest in okoljskih vplivov: brezkontaktno cestninjenje, zanesljivo in varno obračunavanje uporabnine logistične infrastrukture (vstop v mesto, zavarovalnice) ter vplivov na okolje (CO2 odtis);
 • Javne storitve – dokumentiranje stanja v omrežju, načrtovanje posodabljanj infrastrukture, pretočnost, avtomatsko beleženje izrednih dogodkov - npr. vožnja v napačno smer, nesreče v tunelih, zastoji;
 • Zavarovalnice – novi modeli zavarovanja po pravilneje ocenjenem tveganju za škodo, ki temelji na podatkih o vožnji;
 • Storitve optimiranja deljenja vozil (povečanje souporabe vozil);
 • Storitve optimiranja uporabe praznega prostora na vozilih (povečanje izkoriščenosti);
 • Podpora državljanom – napoved lokacije okvare na cesti.

Rezultati projekta

V okviru projekta smo raziskali in razvili različne algoritme za upravljanje in dig. storitev nad gelokacijskimi podatki iz oblaka. Na primeru podpore lokacijskim storitvam pametnih mest smo razvili sistem za vodenje evidenc za potrebe obračunavanja odvoda padavinskih voda.

slika
Uporabniški vmesnik orodja za vodenje evidenc za potrebe obračunavanja odvoda padavinskih voda.

Integirali smo enote za sledenje vozilom (ang. vehicle tracking) preko CAN in Bluetooth povezav.

slika
Uporabniški vmesnik za sledenje (plužnim) vozilom javne službe.

Optimizirali smo različne logistične probleme: razvoz paketov, razvoz kontejnerjev, razvoz tekočin, razvoz potnikov, optimizacija v internih logističnih sistemim, optmizacija skladišč, optimizacija javnih storitev (pluženje) ipd. Ukvarjali smo se s problemom prašenja nad terminalom razsutega tovora v Luki Koper in sistem za upravljanje izrednih dogodkov v logističnem sistemu.

 • Optimizacija terminala

  Optimizacija kontejnerskega terminala v Luki Koper.

  slika
  Terminal LK

 • Stanje v omrežju

  Dokumentiranje stanja v omrežju voznih pasov v Mariboru v realnem času.

  slika
  Dokumentiranje stanja v omrežju

 • Pametna mesta

  Sistem route.plexor za načrtovanje logističnih aktivnosti pametnih mest.

  slika
  Pametna mesta in logistika

Izboljšali smo podatke več javnih podatkovnih baz, npr. Open Street Maps, razvili smo načrtovalec potovanj po regiji z uporabo multimodalnosti ter algoritme in orodja za uparjanje javno dostopnih podatkov za logistične in mobilnostne storitve (npr. postaj želežniškega prometa v Sloveniji).

 • Načrtovalec poti

  Pilotni načrtovalec potovanj po regiji z uporabo multimodalnosti.

  slika
  Terminal LK

 • Izboljšanje podatkov

  Orodja za izboljšanje podatkov želežniških postaj v Sloveniji.

  slika
  Želežniške postaje

 • Optimizacije razvozov

  Integracija optimizacijskih algoritmov v specializirane logistične sisteme.

  slika
  Optimizacija razvozov

Programska skupina

 • Abelium d.o.o., raziskave in razvoj (doc.dr. Boris Horvat, nosilec)
 • Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič
 • XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o.

Zunanji partnerji

 • Nokia Siemens Networks
 • T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
 • GoOpti d.o.o.

Podobni projekti

 • GoOpti - Digitalna preobrazba transportnega podjetja v tržnico prevozov v oblaku, ki temelji na naprednih algoritmih. To je trajnostna rešitev, ki jo imajo radi končni kupci, kar kaže 93-odstotna stopnja zadovoljstva.
 • ARRS L5-4282 - Matematično modeliranje in informatizacija procesov logističnega sistema poštnih storitev

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrati pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

 • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
 • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
 • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.