SRIPS logo MIZKS logo EU ESF logo
FinTech storitve

AI-FINREG

Regulacija sodobnih FinTech storitev ter varovanje osebnih podatkov

Trajanje projekta feb 2020 - jul 2020

Operacija AI-FINREG je bila sofinancirana s strani Evropske unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prek Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Regulacija sodobnih FinTech storitev ter varovanje osebnih podatkov

Projekt je primarno reševal problem obvladovanja tveganj in doseganja skladnosti z regulativo v finančnem svetu (oz. FinTech). Ta podjetjem v sektorju, narekuje različne procese in metodologije za ponudbo različnih finančnih storitev svojim strankam; med te spadajo:

 • identifikacija strank,
 • pridobivanje in ustrezna hramba osebnih podatkov,
 • ugotavljanje osebnih tveganj - politična izpostavljenost, teroristične in kriminalne povezave ipd.,
 • ugotavljanje operativnih tveganj, ki izhajajo iz aktivnosti strank.

Za obvladovanje omenjenega je ključno upravljanje zbirk ažurnih informacij, ki se jih pridobiva iz različnih (spletnih in drugih) virov ter uporaba nabora analitičnih orodij, ki podjetju omogočajo boljše avtomatsko oz. polavtomatsko zaznavanje anomalij in potencialnih tveganj.

Namen projekta je bil izboljšati sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami Univerze v Ljubljani, FMF, FRI in PF s povečevanjem obojestranskih kompetenc na področju finančnih tehnologij in analitičnih metod.

Rezultati projekta

Sodelovanje med šestimi študenti in študentkami iz treh različnih visokošolskih zavodov (FMF, FRI in PF), dvema pedagoškima mentorjema (FMF in FRI) ter enim delovnim mentorjem iz podjetja Abelium je pripeljalo do naslednjih rezultatov:

 1. Študentje so s sodelovanjem pri projektu dvignili lastne kompetence in veščine na področju skupinskega interdisciplinarnega dela (udeležba študentov iz petih različnih študijskih smeri), organizacije dela, raziskovanja in analiziranja rezultatov, finančnih tehnologij (FINTECH), inovativnega razvoja, programskih jezikov Javascript, Python, R, SQL, analitike in spleta. Realizacija: Uspešno zaključen projekt.

 2. Javno dostopna publikacija, objavljena na Abeliumovi spletni strani na temo projekta AI-FINREG. Realizacija: Objavljena novica na spletni strani abelium.com.

 3. Predavanje obeh pedagoških mentorjev, ki je poglobilo razumevanje zaposlenih pri partnerju (Abelium d.o.o.) o najmodernejših tehnologijah in metodah umetne inteligence ter potenciala, ki ga prinaša področje kvantnih računalnikov. Realizacija: Izvedba prenosov znanja, dne 16. 7. 2020, preko videokonferenc spletne storitve Zoom.

 4. Prenos znanja delovnega mentorja (dr. Primoža Lukšiča) na temo: Regulacija sodobnih FINTECH storitev ter varovanja osebnih podatkov. S prenosom znanja smo razširili rezultate projekta in okrepili medsebojne odnose med partnerji projekta. Realizacija: Izvedba prenosa znanja, dne 24. 7. 2020 preko videokonference spletne storitve Google Meet.

 5. Študentje, ki so se ukvarjali z razvojem metod in algoritmov za pridobivanje podatkov iz raznih spletnih strani, so se spoznali se z osnovami dela podatkovnega analitika, osvojili nabor veščin, spoznali ustrezna orodja in sodelovali pri razvoju, nadgradnji in vzdrževanju podatkovnih zbirk za doseganje skladnosti z regulatorji. Realizacija: Izvedena analiza podatkovnih zbirk in spletnih orodij.

 6. Delovna skupina je uporabila identificirane vire in orodja za posodobitev in nadgradnjo podatkovnih zbirk in izboljšavo procesov za doseganje skladnosti z regulatorji pri partnerju 1. Realizacija: Večkrat nadgrajene podatkovne zbirke partnerja 1.

 7. Delovna skupina je prototipno uporabila identificirana orodja za analizo tveganosti transakcij iz raznih kripto naslovov. Realizacija: Testna študijska integracija identificiranih spletnih orodij za analizo kripto omrežij za potrditev potencialne podpore delovanja mobilne aplikacije ACE.Trade.

Rezultati projekta

Skozi izvajanje aktivnosti projekta AI-FINREG smo dosegli vse predvidene rezultate in nekatere celo presegli, med rezultate projekta spadajo naslednji:

 1. Študentje so aktivno in ponekod samostojno reševali zastavljene probleme, si medsebojno razdeljevali naloge in uspešno sodelovali pri pripravi vseh rezultatov projekta. Posledično so s sodelovanjem na projektu dvignili lastne kompetence in veščine na področju skupinskega interdisciplinarnega dela (udeležba študentov iz petih različnih študijskih smeri), organizacije dela, raziskovanja in analiziranja rezultatov, finančnih tehnologij (FINTECH), inovativnega razvoja, programskih jezikov Javascript, Python, R, SQL, analitike in spleta. Realizacija: Uspešno zaključen projekt.
 2. Javno dostopna publikacija, objavljena na spletni strani partnerja Abelium d.o.o. na temo projekta AI-FINREG in zakonodaje, ki ureja pravice fizičnih oseb, sprememb ki jih prinaša implementacija novih evropskih direktiv in kako podjetja upravljajo s tveganji v povezavi s ponudbo storitev na FINTEH trgu. Realizacija: Objavljena novica na spletni strani www.abelium.com.
 3. Izvedba prenosa znanj preko predavanja obeh pedagoških mentorjev je poglobila razumevanje zaposlenih pri partnerju (Abelium d.o.o.) o najmodernejših tehnologijah in metodah umetne inteligence ter potenciala, ki ga prinaša področje kvantnih računalnikov. Realizacija: Izvedba prenosov znanj, dne 16. 7. 2020, preko videokonferenc spletne storitve Zoom.
 4. Izvedba prenosa znanj delovnega mentorja (dr. Primoža Lukšiča) na temo: Regulacija sodobnih FINTECH storitev ter varovanja osebnih podatkov. S prenosom znanja smo razširili rezultate projekta in okrepili medsebojne odnose med partnerji projekta. Realizacija: Izvedba prenosa znanj, dne 24. 7. 2020 preko videokonference spletne storitve Google Meet.
 5. Študentje, ki so se ukvarjali z razvojem metod in algoritmov za pridobivanje podatkov iz raznih spletnih strani, so se spoznali se z osnovami dela podatkovnega analitika, osvojili nabor veščin, spoznali ustrezna orodja in sodelovali pri razvoju, nadgradnji in vzdrževanju podatkovnih zbirk za doseganje skladnosti z regulatorji. Realizacija: Izvedena analiza podatkovnih zbirk in spletnih orodij.
 6. Delovna skupina je uporabila identificirane vire in orodja za posodobitev in nadgradnjo podatkovnih zbirk in izboljšavo procesov za doseganje skladnosti z regulatorji pri partnerju 1. Realizacija: Večkrat nadgrajene podatkovne zbirke PARTNERJA 1.
 7. Delovna skupina je prototipno uporabila identificirana orodja za analizo tveganosti transakcij iz raznih kripto naslovov. Realizacija: Testna študijska integracija identificiranih spletnih orodij za analizo kripto omrežij za potrditev potencialne podpore delovanja mobilne aplikacije ACE.Trade.

Viri

Predstavitev prenosa znanja delovnega mentorja dr. Primoža Lukšiča

Partnerji

 • Abelium d.o.o., raziskave in razvoj (dr. Primož Lukšič)
 • Univerza v Ljubljani, FMF, FRI, PF

Podobni projekti

 • ACE.Trade - Ustvarili smo idealno mobilno aplikacijo za vse, ki želijo storiti prve korake v kriptosvetu. Naša kripto denarnica je varna, skladna z EU predpisi in uporablja novincu prijazno terminologijo.
 • eC2EU - Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja
 • PLASMA - Razvoj platforme za upravljanje premoženja nad bločnimi verigami

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrati pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

 • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
 • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
 • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.