Pogoji poslovanja

Veljavno od 1. 2. 2021

Pogoji poslovanja

V skladu s prizadevanji za nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja ter zadovoljstvo naših strank in poslovnih partnerjev nam lahko svoje pritožbe ali mnenja pošljete pisno na naslov Abelium d.o.o., Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana ali pa na elektronski naslov hcenin@noryvhz.pbz.

Ugovor na račun

Rok za reklamacijo računa je 8 dni od datuma prejema računa. Reklamacije sprejemamo pisno na naslov Abelium d.o.o., Jarška cesta 10B, 1000 Ljubljana. Nesporni del računa je treba poravnati kljub vložitvi ugovora. V dopisu navedete vse ključne podatke z računa (podatke naročnika, številko računa), in sporne postavke. Na ugovor vam bomo odgovorili po pošti, razen, če navedete, da želite odgovor na e-naslov.

Zamujena plačila

Če boste s plačilom zamudili, vam bomo poslali opomin. Če zapadlih obveznosti ne boste poravnali, bomo ravnali v skladu z zakonom in vam zaračunali zamudne obresti, pridružujemo pa si tudi pravico dolžni znesek izterjati po sodni poti, skupaj z zakonsko zamudnimi obrestmi in sodnimi stroški.

Intelektualna lastnina

Besedila, njihovo oblikovanje in drugi grafični prikazi na tem strežniku, so last podjetja Abelium d.o.o. Zbiranje podatkov s tega strežnika za potrebe reproduciranja, javnega objavljanja, prodajanja ali kakršnegakoli posredovanja v katerikoli obliki je brez pisnega soglasja podjetja prepovedano. Trudili se bomo objavljati točne in najnovejše podatke, vendar za točnost podatkov ne prevzemamo odgovornosti. Vsi uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost!

Kontakt

Tel.: 56 097 8169
E-pošta: vasb@noryvhz.pbz