Trajnostne rešitve

Trajnostne rešitve

Rešimo vaš izziv na trajnosten, družbeno in ekološko ozaveščen način.

Zavedamo se pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, kar se odraža v vseh naših rešitvah. Vedno iščemo optimalno ravnotežje med gospodarstvom, priložnostmi, tveganji, poslovnim uspehom, vplivom na okolje in vplivom na družbo.

Ne sklepajte kompromisov - vaša rešitev je lahko trajnostna in uspešna

Že dlje časa naše raziskovalno-razvojne procese usmerjamo v trajnostne in naravne iniciative, saj želimo ustvarjati čim bolj ekološke in trajnostne produkte.

slika

Rezultati te usmeritve se že kažejo v pospešenem razvoju na področjih naravnih virov in bio-industrij (gozdno-lesna veriga, fitofarmacija in veriga hrane) ter na področju razvoja družbeno odgovornih projektov (sledljivost, transparentnost in pravična trgovina).

Je naša vizija tudi vaša vizija?

Trajnostni razvoj in družbena odgovornost sta sestavna dela naših poslovnih procesov ter dve izmed naših ključnih strateških usmeritev. Zato vztrajno raziskujemo potencial novih prebojnih tehnologij za ekološko bolj ozaveščeno računalništvo.

Med drugim:

  • Pri projektih na katerih sodelujemo spodbujamo zmanjševanje vplivov dejavnosti na okolje in prostor.
  • Spodbujamo uporabo obnovljivih virov energije.
  • Raziskujemo alternativne nizko-energetske blockchain modele.
  • Razvijamo učinkovite algoritme, ki upoštevajo tudi vplive na okolje (npr. zmanjšanje izpustov CO2), ohranjanje narave, naravnih, energetskih in materialnih virov.

Referenčne rešitve in raziskave:

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrati pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

  • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
  • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
  • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.