EU logo H2020 logo
SME2 GoOpti

H2020-SME2 - GoOpti

GoOpti - donosen, pameten in profesionalen DRT na dolge razdalje

Trajanje projekta jul 2016 - jun 2018

Operacija GoOpti - donosen, pameten in profesionalen DRT na dolge razdalje (ang. Profitable, Smart and Professional DRT over Long Distances) je bila sofinancirana s strani Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020, v okviru razpisa EASME-SME2, št. pogodbe 726547. Program Obzorje 2020 je finančni instrument Evropske komisije, ki je potekal od leta 2014 do leta 2020. Njegov novi okvirni program za raziskave in inovacije je del prizadevanj za novo rast in delovna mesta v Evropi.

GoOpti - donosen, pameten in profesionalen DRT na dolge razdalje

Ogromna širitev letalskega prevoza, ki jo je povzročila deregulacija EU komercialnega zračnega trga je prinesla pomembne koristi, ampak samo za nekatere Evropejce. Državljani iz več kot 500 obrobnih območjih nimajo enostavnega dostopa do večjih letališč, saj je zelo težko zgraditi uspešne prevozne linije na teh dolgih razdaljah. GoOpti je zgrabil to priložnost, zagnal prvi dobičkonosen prevoz odziven na povpraševanja (DRT) za dolge razdalje in pretresel trg z dvema novostma: dinamičnim določanjem cen in zagotovitvijo voženj poklicnim voznikom.

Ambicija GoOpti je zgraditi globalen DRT za dolge razdalje, ki vključuje razvoj več-lokalne digitalne tržnice v sedmih najbolj perspektivnih držav EU. To je zelo zahtevno zaradi razdrobljenih in različnih socialnih, političnih in zakonodajnih okolij. Projekt se osredotoča na ukrotitev povečane kompleksnosti z dodajanjem izvirnih trgov in s potrjevanjem inovativnega poslovnega modela, ki ga dokazujejo na oddaljenih območjih. Zgradili bomo obvladljivo strategijo, podprto s podatkovno usmerjenim pametnim DRT-jem. Poleg tega projekt predstavlja velik korak k enotnemu evropskemu prometnemu prostoru, povečanju mobilnosti, povezovanju ljudi in krajev ter trajnosti prevozov in okolja.

Omenjeni projekt je dobil kar dva pečata odličnosti (ang. Seal of Excellence) in bil izbran za financiranje v juliju 2016.

Cilji in kazalniki projekta

Glavni cilj projekta je bil vzpostaviti hitro rastoč, donosen, pameten in razširljiv podatkovni sistem z doseganjem dveh specifičnih ciljev:

 1. vzpostavljen DRT na multi-regijskem trgu,
 2. potrjen poslovni model preizkušen na oddaljeni regiji, s čimer potrdimo potencial za hitro in stroškovno učinkovito rast.

Dveletni projekt se je končal junija 2018 s naslednjimi rezultati:

 • razvit in potrjen regionalni DRT kot podlaga za širitev,
 • prilagodljiv informacijski sistem s podatkovnimi in pametnimi transportnimi rešitvami za izgradnjo donosnega multilokalnega trga,
 • nova regionalna vozlišča,
 • potrjen procesni model in strategija rasti za sistematično širitev na tujih trgih.

Partnerji

 • GoOpti d.o.o., vodilni partner (Marko Guček)
 • Abelium d.o.o., raziskave in razvoj (dr. Boris Horvat)

Podobni projekti

 • GoOpti - Digitalna preobrazba transportnega podjetja v tržnico prevozov v oblaku, ki temelji na naprednih algoritmih. To je trajnostna rešitev, ki jo imajo radi končni kupci, kar kaže 93-odstotna stopnja zadovoljstva.

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrati pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

 • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
 • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
 • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.