arrs logo
Matematične in računske metode za samosestavljanje poliedrov.

ARRS J1-2481

Matematične in računske metode za samosestavljanje poliedrov

Trajanje projekta sep 2020 - avg 2023

Raziskovalni projekt je bil odobren na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020, ki jih bo zagotovila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Matematične in računske metode za samosestavljanje poliedrov

Projekt se osredotoča na nadaljnji razvoj obstoječih matematičnih modelov za samosestavljanje nanostruktur in kreiranje novih. Za izdelavo modelov bomo uporabljali praporne grafe in rezultate iz topološke teorije grafov. S tem bo vzpostavljena močnejša povezava med topološko teorijo grafov in sintetično biologijo.

Modeli bodo implementirani v obliki uporabniku prijazne in dobro dokumentirane knjižnice za programski jezik Python oz. SageMath, ki bo raziskovalcem omogočila izvajanje poskusov "in silico". V to programsko knjižnico bodo vključene nove podatkovne strukture in algoritmi, ki bodo razviti za ta namen.

Namen in uporabna vrednost razvite programske knjižnica bo njena uporaba za reševanje več praktičnih problemov samosestavljanja v sintetični biologiji.

Za (računsko intenzivne) enumeracije strogih obhodov na velikih poliedrih, ki doslej niso bile mogoče, bodo razviti vzporedni algoritmi, ki jih bomo poganjali na večprocesorskih sistemih in računalniških gručah.

Obravnavali bomo tudi ravninske samosestavljive nanostrukture z vidika matematične teorije tlakovanj.

Matematična orodja in programska oprema, ki bosta razviti pri tem projektu, bosta imeli neposredne aplikacije na področju sintetične biologije.

Projektna skupina

  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (dr. Nino Bašić, nosilec)
  • Kemijski inštitut (prof.dr. Roman Jerala)
  • Abelium d.o.o., raziskave in razvoj (dr. Jernej Rus)

Seznam članov projektne skupine

Ste pripravljeni?

Naj vaša vizija postane trajnostna digitalna rešitev.

Partnerji nam zaupajo, ker vedno dostavimo dogovorjeno. Znani smo po zanesljivih rešitvah in inovativnih pristopih, ki rešijo težave vaših uporabnikov, hkrati pa implementirajo vašo vizijo.

Preberite, kaj partnerji mislijo o nas

  • Ne čakajo na naše ideje, vedno predlagajo izboljšave in nam pomagajo graditi boljši izdelek, tako da usmerjajo naš fokus na prava področja in izboljšajo naše rešitve.
  • Inteligenca, empatija in strokovnost so značilnost, ki niso pogosto združene v eni ekipi. Pri Abeliumu so.
  • Ekipa Abelima ima super visok IQ in močno ekipo, ki ve, kaj počne.